BehandelingVoorafgaand aan de behandeling dient u een intakeformulier in te vullen. De verstrekte informatie wordt in uw dossier opgenomen. Mocht u problemen hebben met het invullen van het intakeformulier dan doen wij dit gezamenlijk bij het eerste consult.
De behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren van het energieveld en overdragen van ‘helende’ energie. Dit gebeurt d.m.v. handoplegging, zittend op een stoel. Dit kan zowel met als zonder aanraking.

Tijdens de behandeling

Niets is vreemd en alles is mogelijk.
U kunt tijdens de behandeling diverse sensaties ervaren, zoals kou, warmte, spiertrekkingen, tintelingen etc. Het kan ook zijn dan u helemaal niets ervaart of het komt een paar dagen later.

Na de behandeling

U kunt zich soms moe of juist heel energiek voelen. Ook is het mogelijk dat de klachten zich eerst (tijdelijk) verergeren en u kunt emotioneler worden. Tijdens en na een behandeling kunnen er afvalstoffen vrijkomen die het lichaam verlaten, in welke vorm dan ook. Het is dan ook belangrijk over de dag een paar glazen water te drinken, hiermee helpt u uw lichaam met het afvoeren van de afvalstoffen.

Evaluatie

Voor aanvang van elke volgende behandeling vindt een korte evaluatie plaats. Na een aantal behandelingen wordt ook nog eens gekeken of de hulpvraag nog actueel is.

Klachtenregeling

Via de NIBIG ben ik aangesloten bij de Wkkgz.