Energetische TherapieWat is energetische therapie

Alles is energie en heeft een eigen frequentie.
Energetische therapie is een volwaardige therapie en kan naast de meeste bestaande therapieŽn worden gegeven. Het kan naast het helende doel ook ondersteunend en/of aanvullend werken. Deze therapie werkt in het algemeen vanuit een ander mensbeeld. De mens wordt als een holistisch systeem (lichaam, geest, en ziel) gezien, waarbij al hetgeen iemand meemaakt en ervaart, van invloed is op de energiehuishouding van het gehele systeem.

De energiehuishouding is een fysiek gegeven en is onderhevig aan alle invloeden, zowel van binnenuit als van buitenaf. Hierbij kan een teveel aan energie tot overdaad leiden en bij een tekort aan energie kan dit elders uit het lichaam worden gehaald, met alle mogelijke gevolgen van dien. In beide situaties is de balans verstoord.

Rondom het lichaam bevindt zich een subtiel-energetisch veld dat de aura wordt genoemd en informatie bevat die van belang kan zijn voor de behandeling. Dit geldt ook voor het chakrasysteem. Door mij af te stemmen op deze energiesystemen kan ik de nodige informatie verkrijgen die hierin ligt opgeslagen. Hierdoor kunnen belastende energieŽn worden aangepakt en/of worden verwijderd. Vervolgens kan helende energie worden toegevoegd, zodat het lichaam de kans krijgt zich te herstellen.

Energiesystemen

Denk hierbij o.a. aan: