PraktijkAlgemeen

Ieder mens ervaart weleens momenten in het leven waardoor men uit balans raakt. Wat de oorzaak hiervan ook is, het kan heftige reacties oproepen. Deze reacties kunnen zich soms uiten in (heftige) emoties of men heeft de neiging het te negeren of te bagatelliseren of geheel niet te uiten. Op den duur kan dit leiden tot lichamelijke en/of psychische klachten, met alle gevolgen van dien.

Een holistisch energetische behandeling kan, naast het heilzame effect, ook ondersteunend werken. De mens kan alleen zichzelf genezen, en door het zelfgenezend vermogen te stimuleren kan de energiebalans herstellen, waardoor men kan helen.

Behandelingen zijn niet leeftijdsgebonden.

Klachten

Er zijn vele soorten klachten/aandoeningen die kunnen worden behandeld, zowel chronisch als niet-chronisch. Het kan voorkomen dat de oorzaak van de klacht niet helemaal duidelijk is, dan kunnen we samen kijken wat zich aandient tijdens de behandeling. De behandeling is een aanzet tot het in contact komen met processen in lichaam en geest.

Uiteraard moet uw klacht eerst gezien worden door uw huisarts en/of specialist. Voorgeschreven medicatie mag u niet zonder medeweten van uw huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Meer informatie hierover kunt uw hier vinden.

Werkwijze

Herkennen, erkennen en loslaten
Zodra u weet wat er gebeurt (herkennen), en dit accepteert (erkennen) kunt u er iets aan gaan doen (loslaten). Door bewust te worden van uw eigen energieniveau krijgt u meer houvast om met problemen om te gaan. Hiermee krijgt u meer regie over uw eigen leven. De therapie is er op gericht verstoringen met helende energie te behandelen. Daarmee wordt niet alleen het zelf genezend vermogen gestimuleerd, wat tot balansherstel kan leiden, maar er kan ook bewustwording komen op de mogelijke oorzaken die tot disbalans hebben geleid. De verworven inzichten kunnen vervolgens leiden tot verandering en draaglast kan worden omgezet in kracht tot herstel.

Het is mijn streven om u naast de behandeling, ook de nodige handvatten aan te reiken waarmee u in het dagelijkse leven uzelf kunt helpen. Patronen die zich tijdens het leven hebben gevormd kunnen worden doorbroken, waardoor u in staat bent uw leven een andere wending te geven. Dit kan weer leiden tot nieuwe inzichten en/of een ander gedragspatroon en/of leefwijze.


Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.
Voor het maken van een afspraak, ben ik zowel telefonisch als per mail bereikbaar.